اگر عاشق مباحث مکانیک الکترونیک برق صنعتی نرم افزار هستید

بیایید باهم دستگاه بسازیم

اگر عاشق مباحث مکانیک الکترونیک برق صنعتی نرم افزار هستید

بیایید باهم دستگاه بسازیم

اگر عاشق مکاترونیک هستید
بیایید با هم دستگاه بسازیم
شروع کنید
اگر عاشق مکانیک هستید
بیایید با هم دستگاه بسازیم
شروع کنید
اگر عاشق الکترونیک هستید
بیایید با هم دستگاه بسازیم
شروع کنید
اگر عاشق برق صنعتی هستید
بیایید با هم دستگاه بسازیم
شروع کنید
اگر عاشق نرم افزار هستید
بیایید با هم دستگاه بسازیم
شروع کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سه گام تا رسیدن به موفقیت هایی که برای آن ساخته شده اید

گام اول

ارسال فرم توانمندی ها از طرف شما

در این گام ما با توانمندی های شما آشنا می شویم

گام اول

آشنایی

گام دوم

ارسال پرسش از طرف شرکت سهامی ایده خلاق و مشارکت شما

در این گام ما به توانمندی های شما اشراف پیدا می کنیم

گام دوم

مشارکت

گام سوم

ارسال پیشنهاد از طرف شرکت سهامی ایده خلاق برای دریافت پروژه

در این گام با توجه به شناختی که از شما در گام دوم بدست آمده به شما پروژه های متناسب با توانمندی هایتان پیشنهاد می شود

گام سوم

دریافت پروژه

شروع کنید

بیایید با هم دستگاه بسازیم
شروع ماجراجویی
آدرس : تهران-خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر(شهید دستگردی) برج کیان -طبقه 15 -شرکت سهامی ایده خلاق
تلفن: 41406449
رایانامه: idehkhalagh@gmail.com
بهترین راه ارتباطی با شرکت سهامی ایده خلاق ارسال تیکت از قسمت حساب کاربری
 ارسال تیکت از قسمت حساب کاربری